KURULLAR

ACİL TIP UZMANLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

BAŞKAN
Prof. Dr. Başar CANDER

BAŞKAN YARDIMCISI
Prof. Dr. Zeynep ÇAKIR

GENEL SEKRETER
Prof. Dr. Behçet AL

SAYMAN
Prof. Dr. Mehmet OKUMUŞ

ÜYELER
Prof. Dr. E. Erol ÜNLÜER
Prof. Dr. Yunsur ÇEVİK
Prof. Dr. Hakan OĞUZTÜRK
Doç. Dr. M. Nuri BOZDEMİR
Uzm. Dr. Mehmet KOŞARGELİR
Yrd. Doç. Dr. Semih KORKUT
Doç. Dr. Ahmet Kenan TÜRKDOĞAN

GENEL MÜDÜR
Prof. Dr. Mehmet GÜL

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
Doç. Dr. Burak KATİPOĞLU

DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Polat DURUKAN
Doç. Dr. Mücahit AVCİL
Prof. Dr. Hakan Şevki EREN


BİLİMSEL
PROGRAM

BİLDİRİ
GÖNDERİMİ

KAYIT
KONAKLAMA

ULUSLARARASI
KONUŞMACILAR
ÖNEMLİ TARİHLER
  • Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Tarih:
    4 Eylül 2021
  • Erken Kayıt Konaklama Tarihi:
    16 Nisan 2021